Tuschteckning föreställande en gränd i Jerusalem / 900 kr
Back to Top