Några bilder från ateljén på Hirtagatan 5 i Strömstad. 
Back to Top